Igazságszolgáltatás

Minden áldozatnak joga van az igazságszolgáltatáshoz. Akármikor is történt meg önnel az abúzus, önnek joga kellene, hogy legyen hozzá, hogy az elkövető ezért bíróság elé kerüljön. A magyar törvények azonban nem adnak rá lehetőséget, hogy felnőtt túlélők jogi úton érvényesíthessék a bűncselekmény megtörténtének elismerését, és elérjék, hogy az elkövető megkapja méltó büntetését.

Mielőtt úgy határoz, hogy a hatóságokhoz fordul, tájékozódjon lehetőségei felől. Amennyiben ön 23. évét betöltött túlélő, nagyon valószínű, hogy az ön ellen gyerekkorában elkövetett szexuális bűncselekmény már elévült. Ez azt jelenti, hogy ön nem tud az igazságszolgáltatási szervekhez fordulni. A tény, hogy az elkövető büntetlenül megúszta az ön vagy hozzátartozója, barátja, tanítványa elleni bántalmazást, dühöt, elkeseredést, tehetetlenség-érzetet okozhat önben. Feltétlenül beszéljen erről támogató segítővel, barátaival, hogy hangot tudjon adni haragjának.

Fontos azzal is tisztában lennie, hogy az új Btk. nem releváns a régen történt esetekre, mert azokra mindig az elkövetés időpontjában hatályos jogszabályok a használatosak. (A későbbiekben készíteni fogunk egy cikket, amely a régi Btk. szerint tárgyalja a túlélők jogait.)

Azokra, akik  most válnak gyerekkori szexuális abúzus áldozataivá, a Btk. (2012. évi C. törvény) XIX. fejezete vonatkozik A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények cím alatt. (A törvényfejezet szövegét megtalálja honlapunkon.) A törvény nemcsak gyerekkori szexuális bántalmazás áldozataira alkalmazható, honlapunkon azonban ebből a szempontból vizsgáljuk meg. Fontos tudni, hogy az elévülés a büntetési tétel maximuma, de legalább öt év. Kiskorúak esetében a szexuális bűncselekmény 23 éves koruk után évül el, addig lehetőségük van feljelentést tenni.

 (Honlapunk szóhasználata eltér a jogi szóhasználatról, erről bővebb információt talál Rólunk címszó alatt.)