Felmerülő kérdések, tévhitek, kételyek

Aki gyerekekkel foglalkozik, az nem bántja őket, főleg nem szexuálisan, hiszen felnőtt ember, aki ezt választotta hivatásának.

Egy amerikai kutatás (Shakeshaft, 2004) kimutatta, hogy a diákok 7%-a szenvedett el szexuális abúzust pedagógus részéről. Vannak olyan elkövetők, akik kimondottan úgy választanak szakmát, hogy gyerekek közelében legyenek, olyan hatalmi helyzetben, amelyben könnyen elnyerhetik bizalmukat és alkalmat találhatnak rá, hogy visszaéljenek velük. A szexuális abúzus alapvető feltétele valósul meg nevelési környezetben: az áldozat függ az elkövetőtől, aki bizalmi személy az életében.

Egy malac vicc még nem a világ vége!

Szexualizált beszédnek nincs helye oktatási környezetben, mert sérti a gyerek integritását, és traumát okozhat. Az oktató hierarchikus helyzetéből adódóan többet beszél és többet „megengedhet magának”, a gyereknek pedig általában nincsen joga meghatározni, hogyan beszéljen a tanár, ezért annak alkalma adódik, hogy neki tetsző nyelvezetet használjon. Ez tekintélyelvű intézményekben gyakran lehet lenyomó, megalázó, vagy éppen szexuális tartalmú. Zárt ajtók mögött a pedagógus nehezen ellenőrizhető.

Már hozzá sem lehet nyúlni a diákokhoz!

A gyerek korától és a nevelő feladatától függ, hogy milyen érintés a megengedett. Amennyiben önben kételyek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogyan érintheti meg tanítványait, tanulmányozza az iskola etikai kódexét vagy a fizikai érintésekkel kapcsolatos szabályzatát. A legegyszerűbb irányelv pedig ez: ahogy nem érintene meg egy gyereket más felnőttek jelenlétében, úgy négyszemközt se érintse meg!

Ezek a kamasz lányok kihívóan öltözködnek és még riszálják is magukat, aztán meg csodálkoznak.

Senki öltözködése nem ad jogot arra, hogy bántalmazzák miatta. A tizenéves kor jellemzője, hogy a lányok és fiúk öntudatlanul próbálgatják határaikat, különösen biztonságos környezetben. Az iskolának ilyen biztonságos környezetnek kell lennie, ahol a nemi érés végbemehet anélkül, hogy a gyerekeket bántalmazás érné.

A gyerekek panaszkodnak az egyik kollégámra, hogy tapiz, de én nem tudom elképzelni.

A gyerekek többsége pontosan tudja, ki az iskolában, edzésen a „tapizós tanár/edző”, és próbálják azt a személyt elkerülni. Ez gyakran eljut a tanári kar más tagjaihoz is, akik hitetlenkednek vagy lekicsinylik a problémát. Amikor az áldozat beszélni kezd a bántalmazásról, általában maga is kisebbíti, vagy annak csak legkönnyebben elfogadható formájáról számol be, így tesztelve környezetét, hogy hisznek-e neki. Ha a gyerek hitetlenkedéssel találkozik, akkor jogosan gondolhatja azt, hogy a súlyosabb bántalmazást még annyira sem fogják elhinni neki, inkább hallgat róla. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a „tapizós tanár” elkövethetett más jellegű szexuális erőszakot is, ami csak akkor derül ki, ha a gyerek biztonságos környezetben szavainak hitelt adó hallgatósággal találkozik. A nem kívánt szexuális töltetű érintés olyan trauma, amely a gyerek egész felnőtt életére kihathat.

Gyanítom, hogy a munkatársam visszaélést követ el, de nem merek szólni, mert tönkreteszem őt akkor is, ha kiderül, hogy nem igaz.

Ha az intézménynek van eljárásrendje olyan esetekre, amikor a szexuális visszaélés gyanúja felmerül, akkor kövesse azt. Mérlegelje, hogy amennyiben nem ad hangot gyanújának, úgy ön is felelős lesz azért, ha a gyerek vagy gyerekek további bántalmazást szenvednek el, illetve ha az elkövetőnek további áldozatai lesznek. A gyerekkori szexuális visszaélés olyan trauma, amely az áldozat egész életére kihat, és komoly sérüléseket okoz. Ne alkalmazzon kettős mércét, a felnőtt élete nem fontosabb, mint a gyereké!

A gyerekek csak kitalálják, hogy panaszkodjanak a tanárokra.

A gyerekek nem fantáziálnak szexuális abúzusról. Ha visszaélésről számolnak be, akkor az nagy valószínűséggel megtörtént. 

De hiszen olyan nagyszerű tanár, nem tudom elképzelni róla, a legtöbb gyerek imádja!

Az elkövető sokszor olyan tanár, aki hangsúlyt fektet rá, hogy a gyerekek bizalmát megnyerje, szakmailag jó, ezért a munkatársak és a szülők elismerését is bírja. Az ilyen elkövetővel szemben a gyereknek még nehezebb fellépnie, mert kisebb az esélye rá, hogy hinni fognak neki, akár diáktársai, akár a felnőttek. A tény, hogy egy tanár jó, még nem jelenti, hogy nem követhet el abúzust.

Nem kell bevonni a rendőrséget, majd megoldjuk a problémát intézményen belül.

Az intézményen belüli problémamegoldás általában azt jelenti, hogy az elkövető pedagógust eltanácsolják, aki aztán egy másik oktatási intézményben talál munkát. A büntetlenség sokszor odavezet, hogy az elkövető folytatja a visszaélést a következő intézményben, és újabb áldozatokat szed. A szexuális visszaélés bűncselekmény, amely büntetést von maga után. Egy amerikai kutatás szerint a tanároknak csak 11%-a tenne feljelentést, ha megtudná, hogy egyik munkatársa szexuális visszaélést követett el. A munkatársaiknak falazó tanárok cserben hagyják a gyerekeket, és a gyerekek szüleit, akik az iskola idejére rájuk bízták a gyerekek testi és lelki biztonságának, fejlődésének feladatát.

Nekem ehhez semmi közöm. Kényelmetlen ez a téma számomra.

Amennyiben ilyen gondolatok támadnak önben, keressen szakmai segítséget, beszéljen valakivel, akiben megbízik. Önnek kötelessége jelezni a bántalmazást, és ha gyerekekkel szeretne dolgozni a jövőben is, akkor fontos, hogy képes legyen nyitottan, és a gyerekek érdekében reagálni gyermekbántalmazás esetén. Ha nem tesz semmit, azzal az elkövetőt segíti!

Az intézményünknek nincs erre vonatkozó eljárásrendje, nem tudom, kihez forduljak.

Fogalmazza meg igényét, hogy készüljön protokoll arra vonatkozóan, hogyan kell eljárni az intézmény dolgozóinak, ha sejtik vagy megtudták, hogy az egyik gyereket szexuális bántalmazás érte. A részletesen kidolgozott eljárásrend biztonságot nyújt mind a felnőtteknek, mind a gyerekeknek.

Idén érettségizik ez a lány, nekem semmi közöm hozzá, ha együtt jár a kollégámmal.

Egy érettségiző diák még nem érett felnőtt, különösen nem olyan viszonyban, ahol függ a tanártól, aki felette áll. Angliában például bűncselekménynek számít diákkal való szexuális viszony kialakítása, akkor is, ha a diák abba beleegyezett. A törvény ugyanis feltételezi, hogy a diák nem adhatott tájékozott beleegyezést kora és a fennálló hatalmi viszony miatt. A diák elismerőnek érzi, hogy egy felnőtt ennyi figyelmet tulajdonít neki, hogy hangsúlyozza értékeit, érettnek tartja, szépnek, okosnak. A diákok úgy vannak szocializálva, hogy megtisztelőnek találják egy felnőtt figyelmét. A fiúáldozatok is ezért mennek bele szexuális viszonyba női vagy férfi elkövetővel.

Ezt a bűncselekmény a 2012. C. Törvény 198. §-a taglalja a Szexuális visszaélés címszó alatt: 

„Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel a vele kapcsolatban fennálló hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve szexuális cselekményt végez, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

 

(További hasznos információt talál a következő kiadványban: Módszertani segédlet a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések eseteire. Összeállította Kovács Szilvia, Budapest, 2012, Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata.)