Hogyan akadályozható meg?

Megelőző programok az iskolában

A megelőző programok felhívják a gyerekek figyelmét a szexuális visszaélés veszélyére, megtanítják őket, hogyan védekezzenek, kinek számolhatnak be róla, melyek a kockázatos helyzetek, hogyan utasítsák vissza a nem kívánt közeledést. Fontos tudni azonban, hogy nem várható el a gyerekektől, hogy szóljanak, ha őket bántalmazás éri, ha az oktatók és nevelők ezt nem teszik meg. A felnőttek felelőssége, hogy biztonságos környezetet biztosítsanak a gyerekeknek.

Megelőző programokkal Magyarországon a Ne bánts Világ Alapítvány és az Eszter Alapítvány foglalkozik.

 

Eljárásrend kialakítása

Az eljárásrend fogódzót ad a tanároknak, és elrettenti a potenciális elkövetőket. Egy jó protokoll zéró toleranciát hirdet, világosan megfogalmazza, mi számít szexuális visszaélésnek, mi az elfogadható és mi az elfogadhatatlan viselkedés az oktató-nevelő részéről. Leírja, mire kötelez a törvény, hogyan működik a jelzőrendszer, mi történik a feljelentés után az áldozattal és az elkövetővel, és mi a következménye a törvény be nem tartásának.

Külön eljárásrendet kell arra vonatkozóan kidolgozni, hogyan viselkedjen és milyen lépéseket tegyen a pedagógus, ha azt sejti vagy tudja, hogy a gyereket intézményen kívül éri szexuális bántalmazás.

 

Mediáció kizárása

Mediáció nem alkalmazható olyan helyzetben, amikor alá-fölérendeltségi viszony áll fenn. A gyerek függ a nevelőtől, oktatótól, ezért intézményen belül nem jön létre az az egyenlőségen alapuló helyzet, amely a mediáció alapfeltétele. A gyerekkori szexuális abúzus egyik legfontosabb jellemzője, hogy hatalmi viszony áll fenn áldozat és elkövető között. Mediáció során az áldozat nagy valószínűséggel nem fog felszólalni.