Pszichodráma

A pszichodráma módszerét Jacob L. Moreno dolgozta ki, és Mérei Ferenc honosította meg Magyarországon az 1970-es évek elején. Ritkán ugyan, de használják egyéni terápiában is (monodráma), alapvetően azonban csoportterápiás technikáról van szó. Eleinte kifejezetten pszichoterápiás keretek között alkalmazták, de mára igen elterjedtté vált az önismeret, a szervezetfejlesztés és az oktatás berkein belül is.

A terápiás folyamat rendszeres ülésekből áll, melyeknek általában hasonló a felépítése. Az ülés elejét a ráhangolódási szakasznak hívják, amely bejelentkezőkörből és egy-egy mozgásos bemelegítő gyakorlatból áll.

A munka (játék) fázisában a csoport közösen választ a felvetődött személyes történetek, problémák közül. A főszereplő (idegen szóval protagonista) a csoportvezető(k) segítségével elmeséli a történetet, amelyet a játék során meg szeretne jeleníteni, majd a többi csoporttag közül segítőket választ, akik a történet egyes szereplőit fogják játszani. A csoportvezetők az egész folyamat során facilitátorként, vagyis segítőként vannak jelen. A főszereplőnek végig lehetősége van, hogy beleszóljon a játék alakulásába, kifejezze érzéseit, vagy szerepet váltson, ha úgy akarja. Színpadként a terem egy része szolgál, és azok a csoporttagok alkotják a közönséget, akik nem kaptak szerepet.

A feldolgozás során a csoporttagok és csoportvezető(k) több körben adhatnak visszajelzést a protagonistának (főszereplőnek). A játékban segítőként részt vett csoporttársak adhatnak visszajelzést saját szerepükből, de bármelyik csoporttag magára ölthet egy-egy szerepet egy visszajelzés erejéig. Az ún. „sharing” részeként a csoporttagok megoszthatják a csoporttal azokat a történeteiket, érzéseiket, gondolataikat, melyek a játék hatására merültek fel bennük.

Az ülés rendszerint egy rövid zárókörrel fejeződik be.

A csoportba való bekerülést megelőzi egy személyes interjú a csoportvezetővel, melynek során az képet kaphat a jelentkező élethelyzetéről, motivációjáról, arról, hogy miért akar bekerülni a csoportba. A jelentkezőnek is lehetősége van, hogy kérdéseket tegyen fel a csoporttal, a módszerrel vagy a vezetővel/vezetőkkel kapcsolatban. A csoport összeállításánál fontos szempont, hogy a tagok lehetőleg ne ismerjék egymást és semmiképpen se legyenek függő viszonyban egymástól. A csoportot többnyire két facilitátor vezeti, de előfordulhat az is, hogy csak egy csoportvezető van.

Érvek és ellenérvek

Gyerekkori szexuális abúzus túlélőinél gyakran használják eredményesen a pszichodrámát. Mivel részben mozgásos terápiáról van szó, lehetőséget ad mind szóbeli, mind testi munkára, ami különösen fontosan szavakkal nem vagy csak nehezen kifejezhető emlékek esetében. A pszichodráma képes a gondolatok és az érzések szintjén is hatni. Mivel a pszichodráma csoportterápiás módszer, előfordulhat, hogy a traumatúlélő a csoporttagokban támogató közösséget talál. Az egymással megosztott, gyakran nagyon hasonló történetek segíthetnek abban, hogy érezze, nincs egyedül a problémájával, mással is történt hasonló erőszak.

Ugyanakkor előfordulhat, hogy egyes csoporttagok áldozathibáztató módon viselkednek, vagy nyilatkoznak meg. Bárhogyan is vélekednek mások, fontos tudnia, hogy az önt ért erőszakért nem ön a felelős, hanem csak és kizárólag az elkövető. Az áldozathibáztató mondatok és magatartás kártékony a túlélők számára. Csökkenhet a biztonságérzetük, megerősítheti szégyenérzetüket és bűntudatukat. Minden túlélőnek alapvető joga, hogy biztonságban legyen, és biztonságban is érezhesse magát a terápia során. A felmerülő problémák és helyzetek megfelelő kezelése a csoportvezető(k) feladata, ezért rendkívül fontos, hogy olyan csoportot válasszon, ahol a vezetők megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a gyerekkori szexuális abúzus és a poszttraumás stressz tekintetében, és semmi esetre sem osztanak áldozathibáztató nézeteket. A csoportvezetők feladata a biztonságos közeg kialakítása és fenntartása. Ha ön úgy tapasztalja, hogy akár a résztvevők, akár a csoport vezetői áldozathibáztatók, ha nem érzi magát biztonságban a csoportban, önnek joga van azonnal kilépni a csoportból és más segítséget keresni.

FONTOS! A pszichodrámában újra lejátszódik az abúzus vagy annak egy részlete, ez okozhat emlékbetörést vagy újratraumatizálhatja önt. Mielőtt a pszichodráma mellett döntene, beszéljen erről a csoportvezető terapeutával és vizsgálja meg, képes-e emlékbetöréseit kezelni. Amennyiben úgy érzi, a pszichodráma túl megterhelő lenne önnek, válasszon más terápiás tevékenységet.