Az áldozat

Az áldozat szó megbélyegző lehet, sokan gyenge, kiszolgáltatott emberre gondolnak ilyenkor, aki tulajdonságai miatt szenvedte el a bántalmazást, tehát bizonyos mértékben maga is oka az abúzusnak. Az érintettek, a szakemberek és a szakirodalom sokszor használja ezért a túlélő kifejezést a történetük bármely pontján lévő érintettekre. A gyerekkori szexuális abúzus-túlélő olyan személy, aki életében elszenvedte a bántalmazásnak ezt a fajtáját, de túl-élte azt. Egy erősen hatalomfosztott ember terápiás folyamatában az önrendelkezés élményszerű megtapasztalása kiemelt fontossággal bír, ezért ha érintettekkel dolgozunk, különösen fontos, hogy lehetősége legyen maga meghatározni, hogy ő hogyan tekint magára. Elképzelhető, hogy számára is fontos annak megélése, elismertetése, hogy súlyos visszaéléseket követtek el ellene, és ezért tud azonosulni az áldozat szóval jelenlegi helyzetében. Az is előfordulhat azonban, hogy fontosabb számára annak hangsúlyozása, hogy kikerült, kilépett egy embert próbáló helyzetben, és számára a túlélő szó a megfelelőbb.

Segítő szakemberek gyakran az áldozat és túlélő szavakat arra használják, hogy ügyfeleik külső és belső biztonságának szintjét definiálják. Ebben a felosztásban áldozatnak minősülnek azok az érintettek, akiknek életére továbbra is meghatározó befolyással van az elkövető, vagy az átélt abúzus, akár konkrétan az elkövető veszélyezteti őt továbbra is (abúzussal, érzelmi zsarolással, gazdasági vagy társasági hatalma van az áldozat felett), akár az érintett önveszélyeztető magatartása (pl. újrajátszás, súlyos depresszió következtében történő önelhanyagolás, öngyilkossági gondolatok stb.). Ebből következik, hogy túlélőnek azokat az érintetteket nevezik a szakemberek, akik külső és belső kockázati tényezők szempontjából biztonságban vannak.

Lapunkon mind az áldozat, mind a túlélő kifejezést használjuk. Ennek egyik oka a szövegek olvasásának megkönnyítése, és a szóismétlések elkerülése. Ugyanakkor gyakrabban használjuk a túlélő kifejezést olyan felnőttekre, akiket gyerekkorukban ért abúzus, és jelenleg biztonságban vannak az előző bekezdés meghatározása szerint.